Ismager deltid /Ice cream maker part-time

 Deltids Ismager hos Ismageriet - Perfekt til Studenter, Sabatårs-Eventyrere og Is-Entusiaster!

Er du vild med is og drømmer om at være en del af en spændende og kreativ arbejdsplads? Ismageriet, et af Nordens mest populære ismagerier, søger energiske individer, der ønsker at starte deres karriereeventyr eller tilbringe et sabatår med uforglemmelige oplevelser.

Jobbeskrivelse:

 • Oplev verdenen inden for isproduktion: Skab lækre gelatoer, sorbeter og unikke iskreationer til butikken samt specielle begivenheder.
 • Lær og vær med: Assister med produktion, ordrebehandling, vareopfyldning og butiksarbejde efter behov.
 • Skab hygge og orden: Bidrag til rengøring, opvask og generel butiksvedligeholdelse.
 • Få ansvar og vær en del af et fantastisk team: Udfør selvstændige opgaver og bidrag samtidig positivt til vores dynamiske team.

Kvalifikationer:

 • Vi lærer dig alt om tilberedning af is og produktionen men baggrund fra køkken, kantine o.l er en fordel.
 • En positiv indstilling og passion for at skabe glæde med lækre mad- og isoplevelser.
 • Fleksibel med arbejdstider, inklusive dag, aften, weekend og helligdage efter aftale.
 • Kommunikationsevner på dansk og/eller engelsk.
 • Jobbet er fysisk krævende, du skal være indstillet på at bruge din krop.

 Vi tilbyder:

 • Spændende deltidsjob med fleksible timer og en attraktiv løn.
 • Mulighed for at få erfaring og lære om fødevareproduktion.
 • Frokostordning
 • Frihed til at nyde din fritid - garanteret fri hver tredje weekend.

 Er dette noget for dig? Send din ansøgning, et billede samt kontaktoplysninger til: ismager@ismageriet.dk. Vi holder løbende samtaler og søger ansættelse hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for mere information om stillingen, så skriv til vores Driftschef, Rolf Rasmussen, på e-mail: rolf@ismageriet.dk.

Besøg vores hjemmeside for at lære mere om Ismageriet: www.ismageriet.dk

Arbejdssted: Amager, Søborg eller Kødbyen

Ansøgningsfrist og yderligere detaljer kan findes på vores hjemmeside eller ved at kontakte os direkte.

Kom og vær en del af vores sprudlende team, hvor vi sammen skaber uforglemmelige isoplevelser for vores kunder!

 _______________________________________________________________

Part-time Ice Cream Maker at Ismageriet - Perfect for Students, Gap Year Adventurers, and Ice Cream Enthusiasts!

 Are you crazy about ice cream and dreaming of being part of an exciting and creative workplace? Ismageriet, one of the most popular ice cream parlors in the Nordic region, is looking for energetic individuals who want to embark on their career adventure or spend a gap year with unforgettable experiences.

 Job description:

 Explore the world of ice cream production: Create delicious gelatos, sorbets, and unique ice cream creations for the shop and special events.

 • Learn and participate: Assist with production, order processing, restocking, and store work as needed.
 • Create a cozy atmosphere and maintain order: Contribute to cleaning, dishwashing, and general store maintenance.
 • Take responsibility and be part of a fantastic team: Perform independent tasks while positively contributing to our dynamic team.

 Qualifications:

 • No experience necessary! We'll teach you everything about ice cream preparation and production.
 • A positive attitude and a passion for bringing joy through delicious food and ice cream experiences.

 Flexibility with working hours, including day, evening, weekends, and holidays as agreed.

 • Communication skills in Danish and/or English.

 We offer:

 • Exciting part-time job with flexible hours and an attractive salary. • Opportunity to gain experience and learn about food production.
 • Lunch provision.
 • Freedom to enjoy your free time - guaranteed time off every third weekend.

 Does this sound like the right fit for you? Send your application, a photo, and contact information to: ismager@ismageriet.dk. We conduct ongoing interviews and seek employment as soon as possible.

For questions or more information about the position, contact our Operations Manager, Rolf Rasmussen, via email: rolf@ismageriet.dk.

 Visit our website to learn more about Ismageriet: www.ismageriet.dk

 Workplace: Amager, Søborg, or Kødbyen

 Application deadline and further details can be found on our website or by contacting us directly.

 Come and be a part of our vibrant team, where together we create unforgettable ice cream experiences for our customers!