Souschef til køkkenet i Kødbyen

Om virksomheden:

Ismageriet er Danmarks førende producent af håndlavet gourmet is. Vores passion for kvalitet og smagfulde oplevelser har gjort os til en af landets mest elskede isbutikker. Vi er dedikerede til at skabe innovative og delikate isvarianter, der glæder vores kunder i alle aldre. Med vores engagement for fremragende råvarer og en unik smagsprofil, stræber vi altid efter at levere den bedste isoplevelse.

Stillingen:

Vi søger en passioneret og dygtig souschef til vores køkken i Kødbyen. Som souschef vil du fungere som højre hånd for vores køkkenleder og være med til at sikre, at vores isproduktion forløber gnidningsfrit og lever op til vores høje standarder for kvalitet og smag. Du vil være ansvarlig for at lede og motivere vores team af dedikerede ismagere og sikre, at vores sortiment af is altid er frisklavet og af højeste kvalitet. 90% af arbejdstiden foregår med produktion i køkkenet i sammenhæng med lederrollen som man udfylder. Vores 3 køkkener er ledet at hver deres køkkenleder som alle refererer til køkkenchefen. Her vil du som souschef altså stå i reference til køkkenleder og køkkenchef.

Ansvarsområder:

Assisterende køkkenchefen med daglig ledelse af køkkenet
Produktionsplanlægning og -styring
Kvalitetskontrol af råvarer og færdige produkter
Træning og udvikling af medarbejdere
Overvågning af hygiejne- og sikkerhedsstandarder
Bidrage til udviklingen af nye isvarianter og opskrifter

Kvalifikationer:

Erfaring fra lignende stilling i fødevareproduktion eller gastronomi
Stærke ledelses- og kommunikationsevner
God forståelse for hygiejne- og sikkerhedsprocedurer
Evne til at arbejde effektivt under pres og i et travlt miljø
Kreativ sans og passion for gastronomi

Vi tilbyder:

En spændende og udfordrende stilling i en dynamisk virksomhed
Mulighed for personlig og faglig udvikling
Et inspirerende arbejdsmiljø med plads til kreativitet og nytænkning
Attraktiv lønpakke og personalegoder

Ansøgning:

Har du lyst til at blive en del af vores passionerede team og bidrage til at skabe Danmarks bedste isoplevelser? Så send din ansøgning og CV til ismager@ismageriet.dk hurtigst muligt, marker mail #souschef i emnefelt. Vi ser frem til at høre fra dig!

Souschef for the Kitchen at Ismageriet Kødbyen

About the company:

Ismageriet is Denmark's leading producer of handmade gourmet ice cream. Our passion for quality and flavorful experiences has made us one of the country's most beloved ice cream shops. We are dedicated to creating innovative and delicate ice cream varieties that delight our customers of all ages. With our commitment to excellent ingredients and a unique flavor profile, we always strive to deliver the best ice cream experience.

Position:

We are seeking a passionate and skilled souschef for our kitchen. As the souschef, you will serve as the right hand to our kitchen manager and help ensure that our ice cream production runs smoothly and meets our high standards for quality and taste. You will be responsible for leading and motivating our team of dedicated ice cream makers and ensuring that our range of ice cream is always freshly made and of the highest quality. 90% of the working time is spent on production in the kitchen in conjunction with the leadership role one fulfills. Our 3 kitchens are led by their respective kitchen managers, all of whom report to the head chef. As sous chef, you will therefore report to the kitchen manager and head chef.

Responsibilities:

• Assisting the kitchen manager with daily kitchen management
• Production planning and management
• Quality control of ingredients and finished products
• Training and development of employees
• Monitoring hygiene and safety standards
• Contributing to the development of new ice cream varieties and recipes
• Acting as responsible in the absence of the kitchen manager

Qualifications:

• Experience in a similar position in food production or gastronomy
• Strong leadership and communication skills
• Good understanding of hygiene and safety procedures
• Ability to work efficiently under pressure and in a busy environment
• Creative flair and passion for gastronomy

We offer:

• An exciting and challenging position in a dynamic company
• Opportunity for personal and professional development
• An inspiring work environment with room for creativity and innovation
• Attractive salary package and employee benefits

Application:

Are you interested in joining our passionate team and contributing to creating Denmark's best ice cream experiences? Then send your application and CV to ismager@ismageriet.dk mark mail #Souschef in topic. We look forward to hearing from you.