Ismager Fuldtid /Ice cream maker fulltime

Ismager hos Ismageriet - Fuldtid

Er du passioneret omkring isproduktion og brænder for at skabe fantastiske isoplevelser? Ismageriet, en af Nordens bedste isbutikker, søger dygtige ismagere til vores køkkenteams i Søborg og Kødbyen.

Jobbeskrivelse:

Isproduktion i verdensklasse: Ansvarlig for at forvandle lækre råvarer til kvalitetsgelato, sorbeter og særlige isvarianter til butikken samt til specielle arrangementer.

Forberedelse og organisering: Planlægning af produktion og mængder, egenkontrol, ordrebehandling, vareopfyldning og butiksassistance efter behov.

Ansvar for renlighed og orden: Rengøring, opvask og bidrag til generel butiksvedligeholdelse.

Selvstændigt arbejde og teamwork: Trives med selvstændige opgaver og samtidig bidrage konstruktivt til et dynamisk team.

Kvalifikationer:

Erfaring fra konditori, bageri eller lignende med fokus på isproduktion eller desserter, ikke et must, men bestemt en stor fordel.

Ligeledes fordelagtigt med en baggrund i storkøkkenproduktion eller som uddannet kok.

En positiv indstilling og en dyb passion for at skabe lækre mad- og isoplevelser.

Fleksibel med arbejdstider, herunder dag, aften, weekend og helligdage efter aftale.

Kompetence i dansk og/eller engelsk.

Vi tilbyder:

Fuldtidsansættelse med 37 timer om ugen og en attraktiv lønpakke.

Personalefordele såsom frokostordning, sundhedsforsikring og pensionsordning.

Fleksibel arbejdstid med garanteret fri hver tredje weekend.

Hvis dette lyder som noget for dig, så send venligst din ansøgning, CV, et billede samt referencer til: ismager@ismageriet.dk. Vi afholder løbende samtaler og søger tiltrædelse snarest muligt.

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vores driftschef, Rolf Rasmussen, på e-mail: rolf@ismageriet.dk.

Du kan lære mere om Ismageriet på vores hjemmeside: www.ismageriet.dk

Arbejdssted:  Søborg eller Kødbyen

Ansøgningsfrist og yderligere detaljer kan findes på vores hjemmeside eller ved kontakt.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til vores passionerede team, hvor vi sammen skaber uforglemmelige isoplevelser for vores kunder!

_________________________________________________________________

Job posting at Ismageriet - Full-time

 Are you passionate about ice cream production and eager to create fantastic ice cream experiences? Ismageriet, one of the best ice cream shops in the Nordic region, is seeking skilled ice cream makers to join our kitchen teams.

 Job description:

 World-class ice cream production: Responsible for transforming delicious raw materials into high-quality gelato, sorbets, and special ice cream varieties for the shop and special events. Preparation and organization: Planning production and quantities, quality control, order processing, restocking, and store assistance as needed. Responsibility for cleanliness and order: Cleaning, dishwashing, and contributing to general store maintenance. Independent work and teamwork: Thrive in independent tasks while contributing constructively to a dynamic team.

 Qualifications:

 Experience from a patisserie, bakery, or similar focusing on ice cream production or desserts, not mandatory but certainly a significant advantage.

 Similarly advantageous with a background in large-scale kitchen production or as a trained chef. A positive attitude and a deep passion for creating delicious food and ice cream experiences.

 Flexible with working hours, including day, evening, weekends, and holidays as agreed. Competency in Danish and/or English.

 We offer:

 Full-time employment with 37 hours per week and an attractive salary package.

 Staff benefits such as lunch provision, health insurance, and pension scheme. Flexible working hours with guaranteed time off every third weekend.

 If this sounds like the right fit for you, please send your application, CV, a photo, and references to: ismager@ismageriet.dk.

 We conduct ongoing interviews and aim for immediate employment.

 For any questions or further information about the position, feel free to contact our operations manager, Rolf Rasmussen, via email: rolf@ismageriet.dk.

 You can learn more about Ismageriet on our website: www.ismageriet.dk

 Workplace: Søborg, or Kødbyen

 Application deadline and additional details can be found on our website or by contacting us.

 We look forward to welcoming you to our passionate team, where together we create unforgettable ice cream experiences for our customers!